t_bone: (Default)
[personal profile] t_bone


Епізод 2. Пріоритети

            Заповнений тачікомами ангар. Тачікоми голосно сперечаються між собою, грають у квача і взагалі ведуть себе так, як це повинні робити шестиногі роботизовані танки для бою на урбанізованої місцевості.

            Входить Арамакі, його супроводжує довгонога дівчина-андроїд вдягнута як оператор 9-го відділу. Вона розпусно хитає стегнами під час ходьбі та обличчям схожа на американську акторку кінця ХХ сторіччя Шарон Стоун, якою та була у кінофільмі «Основний інстинкт».

            Тачікоми припиняють гру та збираються навколо відвідувачів.

Тачікоми: *перебиваючи одна одну* Арамакі-сан, Арамакі-сан! Чи це насправді люксовий ескорт-бот 750-ї моделі від Ханка Роботікс? З квантовим аналізатором бажань? А допоміжні гіроскопи в неї є? А надпотужний логістичний центр?

Арамакі: *з гордістю* Так, так. Це моє пташенятко.

Тачікоми: *хором* Суґой!

Арамакі: До речі, вона коштує сімнадцять охуліонів єн. У дев’ятого відділу більш нема грошей, тому з цього моменту – ніякого вам натурального мастила.

            Усі тачікоми падають на спину й одразу починають ридати. На ногах залишається лише одна, найбільш емоційна стійка.

Тачікома: Чи це правда, Арамакі-сан? Ані крапельки натурально мастила? Як же ми відтепер…

            Арамакі дивиться повз неї поглядом на тисячу ярдів, від чого стає схожий на дзенського вчителя, що посивіл у пошуках істини.

Арамакі: Людина, що спотикається в пітьмі з палицею, є сліпою. Але той, хто палицюватиме в пітьмі, просвітлений.

            Якийсь час ніхто не говоріть ні слова. Дівчина-андроїд спокусливо облизує губи, Арамакі мовчить замислено, а тачікома – приголомшено.

Тачікома: Але.. Я не розумію...

Арамакі: Що поробиш, десу. Абияк там, підемо далі, голуба моя, я тебе покажу свого кабінета.

            Арамакі та дівчина-андроїд уходять до ліфту, з якого тільки що прийшли.
------------------

Суґой (прикметник, чоловічий рід однини) – дуже вражаючий, надзвичайний. Наприклад: «А ви чули, куме, що триста тридцять восьмий лапуа може звалити таліба на двох тисячах? – Справді? Суґой!»

 Десу – дієслівна зв’язка, що приблизно переводиться як «будь ваша ласка». За застосовується в усному мовлені та на письмі для додання ввічливої конотації. Наприклад: «Вас оточено загоном національної гвардії, десу. Кидайте зброю та виходьте з піднятими руками, десу. У разі відмові рознесемо вашого бліндажика вщент, десу».

Date: 2017-05-05 03:38 pm (UTC)
hoopoe: (Default)
From: [personal profile] hoopoe
Реквестирую чертеж эскорт-бота 750-й модели. Желательно топлес.

Date: 2017-05-05 07:53 pm (UTC)
hoopoe: (Default)
From: [personal profile] hoopoe
Не страшно, лишь бы "розпусно хитає стегнами"

Date: 2017-05-05 07:54 pm (UTC)
tomoboshi: (Default)
From: [personal profile] tomoboshi
Что вы сразу палите контору!

Date: 2017-05-05 06:06 pm (UTC)
jonathan_simba: (Default)
From: [personal profile] jonathan_simba
О, сьогодні ми вивчили нове слово (прикметник, чоловічий рід однини)! День пройшов не даремно...

Продовжуйте, десу!

Date: 2017-05-05 07:38 pm (UTC)
eugen_pinak: (Default)
From: [personal profile] eugen_pinak
*«Вас оточено загоном національної гвардії, десу. Кидайте зброю та виходьте з піднятими руками, десу. У разі відмові рознесемо вашого бліндажика вщент, десу».

На хвилинку уявив собі Суйсейсекі в формі НГУ - сподобалось :)

Date: 2017-05-05 10:29 pm (UTC)
princee740: (Default)
From: [personal profile] princee740
Раз уж это сериал, можно для дингвистически ограниченных версию на русском?

Date: 2017-05-06 09:38 am (UTC)
scif_yar: (Default)
From: [personal profile] scif_yar
да вслух читай и норм.

примерный перевод

Date: 2017-08-22 05:14 pm (UTC)
From: [personal profile] desuestkolbasu
Заполненный тачикомами ангар. Тачикомы громко спорят между собой, играют в пятнашки и вообще ведут себя, как это должны делать шестиногие роботизированные танки для боя в урбанизированной местности.

Входит Арамаки, его сопровождает длинноногая девушка-андроид, одетая как оператор 9-го отдела. Она развратно качает бедрами при ходьбе и лицом похожа на американскую актрису конца ХХ века Шэрон Стоун, которой та была в кинофильме "Основной инстинкт".

Тачикомы прекращают игру и собираются вокруг посетителей.

Тачикомы: *перебивая друг друга* Арамаки-сан, Арамаки-сан! Это на самом деле люксовый эскорт-бот 750-й модели от Ханка Роботикс? С квантовым анализатором желаний? А вспомогательные гироскопы у нее есть? А сверхмощный логистический центр?

Арамаки: *с гордостью* Да, да. Это мой птенец.

Тачикомы: *хором* Сугой!

Арамаки: Кстати, она стоит семнадцать охулионов иен. У девятого отдела более нет денег, посему с этого момента - никакого натурального смазочного масла.

Все тачикомы падают на спину и сразу начинают рыдать. На ногах остается только одна, наиболее эмоционально устойчивая.

Тачикома: Это правда, Арамаки-сан? Ни капельки натурального масла? Как же мы теперь...

Арамаки смотрит сквозь нее взглядом на тысячу ярдов, от чего становится похожим на дзэнского учителя, который поседел в поисках истины.

Арамаки: Человек, который запинается во тьме с палкой, есть слепой. Но тот, кто будет палкой ощупывать путь во тьме, есть просветленный.

Какое-то время никто не говорит ни слова. Девушка-андроид соблазнительно облизывает губы, Арамаки молчит задумчиво, а тачикома - ошеломленно.

Тачикома: Но... Я не понимаю...

Арамаки: Что поделаешь, десу. Как бы там ни было, идем дальше, голубушка моя, я тебе покажу свой кабинет.

Арамаки и девушка-андроид уходят к лифту, с которого только что пришли.

------------------

Сугой (прилагательное, мужской род) - очень впечатляющий, чрезвычайный. Например: "А вы слышали, кумэ, что триста тридцать восьмой лапуа может свалить талиба на двух тысячах? - Действительно? Сугой!"

Десу - глагол-связка, что приблизительно переводится как "пожалуйста". Применяется в устной речи и при письме для придания вежливой коннотации. Например: "Вы окружены отрядом национальной гвардии, десу. Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками, десу. В случае отказа разнесем ваш блиндажик вчистую, десу".
Edited Date: 2017-08-22 05:19 pm (UTC)

Re: примерный перевод

Date: 2017-08-22 06:31 pm (UTC)
princee740: (Default)
From: [personal profile] princee740
Сугой! :) Спасибо!

Profile

t_bone: (Default)
T-Bone

May 2017

S M T W T F S
  1 2 3 4 56
7891011 12 13
1415 1617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 12:38 am
Powered by Dreamwidth Studios